David Nepimach: Migrace a antiislám je regionální téma

Aktuální
31.08.2018

„BRZDI DAVIDE !“ to, i daleko horší jsem slyšel k tématům nelegální migrace a odporu proti islámu (kterým se věnuji již léta), v souvislosti s mou kandidaturou do městského zastupitelstva ve Zlíně na kandidátce Soukromníků, Svobodných a Nezávislých.  „Brzdi, neboť antiislám a migrace nejsou regionální témata, a ve Zlíně už vůbec ne, uškodíš si“. 

Kdo mě zná, tak ví, že dám na dobrou radu. Na tuto však ne! Jsem totiž přesvědčen, že oba problémy, které ostatně spolu úzce souvisí, jsou silnými regionálními tématy a vysvětlím proč.

V reakci na žádost italského ministra vnitra Salviniho a jako vzdor stanovisku vlády České republiky nepřijímat migranty, ani jako projev solidarity vůči zasaženým zemím, trojice pomýlených zastupitelů Brna z Hnutí Žít Brno deklarovala ochotu příjmout do svého města „několik“ desítek migrantů. V této chvíli se z nelegální migrace stalo bytostné regionální téma. A že se netýká Zlína? Co já vím kolik podobných pomatených vítačů se skrývá na kandidátkách jednotlivých stran a volebních uskupení usilujících o křesla ve zlínském zastupitelstvu? Pokud by někdo takový měl rozhodovat o osudu města, budu mu vzdorovat z jakékoliv pozice!

Od rodičů, starších lidí i z vlastních poznatků vím, že Zlín byl vždy světu otevřené město, ze kterého se vyvážely boty na všechny kontinenty a které již za první republiky zaučovalo spolupracovníky z řady zemí. Zlínem prošly desítky a stovky adeptů kožedělné, gumárenské a strojírenské výroby z Řecka, Vietnamu, Mongolska, Číny, Kuby a dalších států. Žili zde, vzdělávali se, vyučili. Mnozí i zůstali a někteří zde dodnes zanechali genetické stopy. Nevzpomínám si, že bych někdy zaznamenal jakékoliv projevy rasizmu, nacionalismu, nesnášenlivosti nebo xenofobie.

Avšak ti co míří do Evropy dnes z blízkého východu, severní a střední Afriky vyzbrojeni militantní a agresivní vírou se nepřicházejí učit a integrovat, přicházejí nás zotročit a vyhubit!

Zlín má také jinou zkušenost. Část uprchlíků a migrantů v devadesátých letech našla asyl v uprchlickém středisku Klapinky v Kašavě a do Zlína jezdili vyřizovat úřadní záležitosti, za nákupy a za zábavou. S většinou nikdy problémy nebyly, ale pořádková i kriminální zátěž to pro město nějaký čas byla. Pletu se? Co když nějakého chytrolína napadne toto středisko obnovit (či vybudovat jiné) ve Zlíně nebo poblíž. To prostě nepřipustím!

Životní standard zlíňáků narušují opakovaně nepočetné skupinky nepřizpůsobivých jedinců bez domova, kteří často okupují park pod zámkem nebo nádraží. Město tento problém „řeší“ léta, ale kromě koncepcí a stížností na bezzubou legislativu žádné zlepšení nevnímám, problém přetrvává a prohlubuje se. Pokud si neumíme poradit s pár desítkami nepřizpůsobivých, jak budeme čelit závažnějším problémům? Pokud tedy dopustíme, aby vznikly ?

V souvislosti s demonstracemi v Chemnizu (Saské Kamenici) mě napadá, zda se místních kandidátů AfD také vyptávali: zda je migrace a její negativní důsledky, spolu s nenávistnými a násilnickými projevy islámského radikalizmu silným regionálním tématem. Osobně se znám s Petrem Bystroněm (poslanec německého Bundestagu za AfD) a vím, že nikoli.

To jsou hlavní důvody, proč na dobře míněné rady odpovím: NEBRZDÍM – ŠLÁPNU DO TOHO !!!

Vrátit se na hlavní stránku

Vrátit zpět