Vzdělávání si zaslouží všechny generace

Aktuální
04.09.2018

Vzdělání je nezbytnou součástí života, a především zasahuje do všech generací, od dětí až po seniory. Zpravidla začínáme se vzděláváním u nejmenších dětí, které do systému vstupují často již ve dvou letech. Proto bychom měli dbát na kvalitu daných služeb, poskytovaných právě v oblasti školství a vzdělávání.

„Na péči o děti ve věku od narození do tří let by měli mít nárok všichni rodiče, kteří to potřebují. Neměli by mít výčitky, že jsou špatnými rodiči, když se na pár hodin týdně uvolní od rodičovské péče, a věnují se své práci. Tak zvané jesličky s profesionálními pracovníky tady přece byly vždy a mělo by být svobodnou volbou rodičů, jakou formu péče o dítě s ohledem na jeho i své potřeby a časové možnosti zvolí,“ řekl Ivo Valenta s tím, že radnice by takovým rodičům rozhodně měla dát možnost zde děti umístit i o prázdninách.

Mikrojesle pomohou mnoha rodičům

Řešením tak mohou být například vytvořená místa v „mikrojeslích“, různých dětských skupinách nebo v mateřských školách s omezenou kapacitou žáků ve třídách, kde se bude péče věnovat i dětem mladším
tří let a kladen bude důraz především na individuální potřeby dětí. „Město by mohlo do hlídání těchto dětí
aktivně zapojit také maminky na mateřské dovolené, které by například při zvládnutí určitého stupně kvalifikace
a odbornosti zastávaly role chův a pomáhaly tak pečovat o malé děti v dětském kolektivu,“ uvedl Ivo Mitáček.

Podpořeny by měly být i různé alternativní možnosti vzdělávání a péče (například lesní školky, dětská centra a podobně).

Celoživotní vzdělání je dnes již nutností

Opomíjeno nesmí být celoživotní vzdělávání, neformální učení ani komunitní život škol. Už dávno se totiž
vzdělávání neodehrává jen ve školách, ale čím dál tím více i mimo ně. „Především finančně bychom měli podpořit
vznik nejrůznějších školních klubů (například kluby zaměřující se na vzdělávání mimořádně nadaných a talentovaných dětí), vytváření nabídky zájmových kroužků a sportovních aktivit, včetně toho, že školní
hřiště otevřeme široké veřejnosti,“ řekl Ivo Valenta a dodal: „Dlouhodobě se věnuji podpoře neziskového
sektoru v celém regionu. Mezi tuto podporu patří i oblast školství a zájmové činnosti. Se zástupci
jednotlivých oblastí jsem v úzkém kontaktu, a proto dobře vím, že by jim podobná pomoc i ze strany města
velmi pomohla.“

V rámci aktivit celoživotního vzdělávání by se nemělo zapomínat ani na seniory, například podporou univerzity
třetího věku, pořádáním nejrůznějších kurzů počítačové gramotnosti nebo zapojením seniorů do výuky základní umělecké školy (výtvarné obory, hudební, divadelní apod.). Ve Zlíně žijí tisíce seniorů a nabídka volnočasových aktivit pro ně není dostačující ani různorodá.

Sport je klíčový pro fyzické i duševní zdraví nás všech

Vlastní kapitolu pak tvoří také sport a sportovní vyžití ve městě. Řada sportovišť může být k dispozici nejen určitým sportovním klubům, ale možnost využívat je by měla dostat i veřejnost. „Je ale potřeba s takovou možností počítat i v rozpočtech škol a sportovních klubů a vyčlenit finanční zdroje na údržbu a správu takových hřišť a areálů. Do jejich správy pak můžeme zapojit i seniory, případně nezaměstnané v kooperaci s úřady práce apod.,“ doplnil Ivo Mitáček s tím, že dané sportovní kluby by pak měly získávat také finanční podporu radnice
i na základě určité úspěšnosti (například zohlednit sportovní výsledky na reprezentačních úrovních, při světových závodech a podobně).

„Stejnou podporu si zaslouží hokej, fotbal, házená, až po horolezectví nebo společenský tanec, navíc bez
ohledu na věkové zařazení sportovců. Vždyť sport je pro zdravý životní styl nás všech velmi důležitý.
Ke sportu musíme vést i naše děti a to jak jinak, než osobním příkladem. Musíme však udělat vše proto,
abychom měli možnost výběru jednotlivých aktivit a především dostupná sportoviště,“ uzavřel Ivo Valenta.

Vrátit se na hlavní stránku

Vrátit zpět