Tahá hejtman čísla jako králíky z klobouku?

Zdraví
26.09.2018
Na pondělním krajském zastupitelstvu (10.9.2018) poletovaly vzduchem miliardy. Hejtman Čunek představil nově upečený tendr na dopravní obslužnost kraje, dražší než ten původní, ale také projekt na vybudování nové zlínské nemocnice "na zelené louce" v Malenovicích.

Pořád si kladu otázku, kde bere hejtman Čunek čísla, která pak předkládá obecenstvu... V případě nové nemocnice mluví o investici 6 miliard Kč.

Přestože vždy zmiňuje to, že má týmy odborníků, skutečně rád bych viděl onu studii, ve které "odborníci vybrali jako nejvýhodnější variantu" přestěhovat špitál. Zajímá mě, jestli má charakter regulérní studie proveditelnosti, jakou by si nechal udělat soukromý investor, pokud by do záměru vkládal své vlastní peníze.

Chtěl bych vidět, jestli má opravdu poctivě napočítané náklady na výstavbu nového špitálu v poctivém srovnání s rekonstrukcí stávající nemocnice. Jsou výsledná čísla skutečně o tom, jak záměr finančně vyjde - ve variantě optimistické, pesimistické a reálné? Nebo jsou ta čísla o tom, jak by si zadavatel přál, aby to vyšlo?
 
Ve variantě přesunu nemocnice mě také zajímá, jak moc mám být uchlácholený hejtmanovým výrokem: "sítě tam jsou". Co kapacita? Nebude třeba nové trafačky a drátů elektrického vedení? Co kanál a voda? Jsou trubky dost tlusté? A tak dále. Možná to ve studii je.
 
Co plánuje hejtman se starým areálem? Rekonstruovat ho na něco jiného? Demolici? Následný prodej pozemků?
 
A víte co? Nenechal bych se odbýt tím, že mi pošle nějaký úhledný/neúhledný výtah ze studie proveditelnosti, nějakou powerpointovou prezentaci. Chtěl bych tu studii celou prostudovat a pak si pozvat její autory, aby mi vysvětlili, jak k těm číslům došli.
 
Jsou tři varianty:
a) Autoři ji udělali to poctivě a profesionálně.
b) Autoři jsou sice profesionálové (myslím tím profesionály na ekonomickou stránku rozsáhlých stavebních investic), ale z nějakého důvodu se dopustili zkreslení čísel. Stává se to z různých důvodů. Pokud mají například klienta, který při představě jedné z posuzovaných variant září jako malý kluk u nové autodráhy, mohou mu "vyjít vstříc" a tuto variantu posoudit optimističtěji. Autoři mohou práci také tak trochu odflinknout. V nejhorším případě mohou mít přímo zadání, aby vybraná varianta vyšla nejlépe. V případě erárních investic jsou studie proveditelnosti prostě trochu tvarovatelnější. Pokud se v reálu - při realizaci investice - ukáže, že realita je pak horší a nákladnější, nic se neděje, že... Protože tu vyšší cenu pak zaplatí daňový poplatník.
c) Autoři mohou také být diletanti. Nebo částeční diletanti. Mohou být odborníky na něco jiného než na ekonomickou část studie proveditelnosti...
 
Netvrdím, že to bylo tak či onak, jen bych chtěl znát přesné postupy, jak autoři došli ke všem číslům.
 
Teprve s jistotou, že pracuji se správnými čísly, bych se zabýval porovnáním budoucího provozu ve variantách, včetně toho, zda nás skutečně ve stávajícím areálu mohou ohrozit nějaké "limity růstu".
 
Ing. Jiří Procházka, MBA

Vrátit se na hlavní stránku

Vrátit zpět