Magazín Zlín - soukromá propagace za naše peníze

Aktuální
26.09.2018

V rámci volební kampaně pro komunální volby 2018 ve Zlíně jsem chtěl před voliči vystupovat pozitivně, nechytat laciné body na kritice konkurenčních stran. Ale poslední číslo Magazínu Zlín 10/2018 toto mé přesvědčení zrušilo.

Tolik sebechvály za peníze daňových poplatníků, to se jen tak nevidí. Od primátora až po členy rady. Tedy koalice STAN a ANO.

Co zde téměř nenajdete, jsou neúspěchy této koalice. Zvláště zřetelné ve středu města. 

Takže začněme. Velké kino, rychle zavřeno, s chabým vysvětlením. A nenásleduje žádná akce na jeho revitalizaci, jen obehnáno plotem. A nyní jen o skok níže - podchod. To je dílo, zfušované stavebně (zatéká), zfušované projekčně (při lijácích vodopád po schodišti), zfušované přípravou (třetina neopravena, neschopnost dohody s nájemníky. Ti vzápětí označeni za viníky díky svým finančním nárokům). Trh pod kaštany, opět vizitka stagnace a chátrání, opět jsou viníky živnostníci se svými nároky. A o kousek dál budova soudu. Zase bez akce, chátrá dál, ruina ve středu města. Viníkem je opět soukromník, ten, který vlastní přilehlé pozemky. Není to podivné, že město není schopné vyjednat dohodu s dotčenými subjekty, pokaždé jinými? Podle mne tu chyba bude, ale na straně koalice, neschopné se dobrat v jednání kompromisu.

Takže tolik jen stručně k neúspěchům. A čím se chceme zabývat my?

Naše koalice okamžitě rozhýbe tyto problemy a začne je řešit. Jednáními vedoucími k rekonstrukci Velkého kina. Opětovně začneme jednat s partnery k dokončení rekonstrukce podchodu a v prostoru trhu pod kaštany. Máme již i nabídky na odkup pozemků u budovy soudu tak, aby se mohla tato budova i s pozemky prodat nejvýhodnější nabídce.  Třeba se v ní najde i prostor pro provoz pošty, která v centru chybí.

Rovněž budeme odstraňovat byrokratické překážky pro občany a podnikatele. A ušetříme Vám i peníze. Snížením poplatku za psy na 100 Kč ročně za psa, bez výjimek. Zrušením poplatků za zábor prostranství (předzahrádky, akce), snížením daně z nemovitosti až o dvě třetiny ( na koeficient 1). Rádi bychom stáhli i poplatek za vývoz odpadů z 500 Kč na 300.

Budeme myslet i za horizont volebního období. A to vrácením vody do plného provozování přes VaK Zlín. Tím rychlejší obnovu infrastruktury při přijatelné ceně za vodu. Okamžitě vytvoříme tým expertů v oblasti, která byla zanedbána a to nakládání s odpady. Ty za cca 5 let nebude možné skládkovat. Tým expertů bude mít rok na to, aby nám navrhl pro občany nejvýhodnější formu nakládání s nimi. Zřejmě ve formě závodu na využití odpadů. Když se to podaří, nemusí občané za jeho odvoz platit nic.

Pokud dostaneme významnější počet hlasů ve volbách, výše uvedené prosadíme a zrealizujeme. Budete nás kontrolovat.

Jiří Procházka                                                                                                                                  koaliční kandidátka č.10 ROZHÝBEJME.ZLÍN

Vrátit se na hlavní stránku

Vrátit zpět