ROZHÝBEJME.ZLÍN

Zásadní body, vize a cíle volebního programu koalice Soukromníci, Svobodní a Nezavislí

1. Práce pro město

Naši kandidáti chtějí pracovat pro město Zlín, a proto jsme sestavili tým odborníků i lidí s praxí, kteří jsou převážně nezávislí a bez politické příslušnosti. Jsou to lidé, kteří umí dynamicky řešit problémy a posouvat rozvojové projekty Zlína do cíle. V případě, že dostaneme důvěru voličů, budeme správu města vykonávat s jediným cílem: vše pro občany města.

2. Výhody pro každého

Chceme zavést Zlín kartu, na které nabídneme občanům a návštěvníkům Zlína zvýhodněné ceny za služby města. Jedná se o bonusy na vstupenky u městských organizací, na kulturní představení, sportoviště nebo sportovní utkání. Dále ji bude možné využívat ke slevám na vybraných parkovišťích, na snížení jízdného v MHD nebo na městských poplatcích za odpady či domácí mazlíčky.

3. Ochráníme zlínskou nemocnici

Budeme všemi prostředky bránit zamýšlenému slučování nemocnic ve Zlínském kraji, které prosazuje vedení Zlínského kraje a které by ohrozilo dosavadní fungování nemocnice T. Bati. Chceme zachovat „krajskou“ nemocnici ve Zlíně – zvýšit kvalitu zdravotní péče a zdravotnických služeb pro občany nejen ze Zlína, ale i z okolí. Zabráníme odsunu kvalitního zdravotnictví z našeho města s cílem nejvyššího možného komfortu a zdravotní péče pro všechny skupiny občanů.

4. Dostupné bydlení pro mladé i seniory

Důslednou revizí městských bytů a programem bytové politiky chceme razantně posílit dostupné bydlení pro mladé, rodiny s dětmi, sociálně slabé, seniory a osoby s omezením. Našim cílem je, aby samo město aktivně napomohlo k zabránění stěhování nejen mladých lidí ze Zlína. Přímou výstavbou je třeba zajistit dostatek cenově dostupných bytů a s bytovým fondem dále pracovat ve prospěch potřeb všech občanů města Zlína.

5. Život ve městě

Vrátíme do centra Zlína pobočku České pošty. Prosadíme rychlou rekonstrukci Velkého kina. Zlepšíme péči o veřejnou zeleň a pořádek ve městě. Chceme budovat další parky, odpočinková a relaxační místa pro občany i návštěvníky. Chceme nové veřejné tržiště a prostor pro farmářské trhy. Ještě více budeme dbát na třídění odpadů – např. nádoby na bioodpad nabídneme všem zájemcům. Posílíme frekvenci úklidu veřejných prostor, chodníků a komunikací. Na životním prostředí ve městě nám velmi záleží. Snížíme poplatky za „domácí mazlíčky“ a některým vybraným skupinám obyvatel poplatky zcela zrušíme. Postaráme se o seniory a aktivní trávení jejich volného času. Ve spolupráci s neziskovým sektorem budeme rozvíjet a podporovat pohybové, volnočasové i vzdělávací aktivity. Zavedeme a budeme podporovat „senior taxi“. Aktivně budeme bojovat proti dluhové pasti obyvatel – především zajištěním kvalitních právních rad.

6. Posílíme bezpečnost města

Zachováme Zlín jako „bezpečné město“. Posílíme naše schopnosti čelit novým hrozbám, především pomocí moderních technologií a zvýšením připravenosti občanů. Posílíme fyzickou přítomnost strážníků ve městě nejen přes den, ale také v noci, což se týká všech městských částí. Chceme profesionání spolupráci mezi městskou policií a Policií ČR. Zavedeme nekompromisní přístup k bezdomovcům a nepřizpůsobivým – zapojíme neziskové organizace, zvýšíme činnost terénních pracovníků a dalších služeb. Nekontrolované vytlačování bezdomovců do nehlídaných míst není řešením.

7. Doprava rychle a bezpečně

Respektujeme a podporujeme všechny druhy dopravy s cílem bezpečné a rychlé přepravy ve městě. Zlepšíme problematický průjezd městem a zmírníme zácpy v ranních i odpoledních hodinách. Řešením jsou odstavná parkoviště na okraji města a jejich propojení s MHD, část přepravy v MHD zbavit jízdného, rekonstruovat železniční koridor a dokončit obchvat východní části města (Zálešná – příjezd z D49). Na základě výsledků dopravního auditu místních komunikací, a to jak v oblasti technického stavu, tak vytíženosti (propustnosti), zajistíme konkrétní řešení nedostatků. Řidičům chceme zajistit „zelenou vlnu“ při průjezdu městem, a to pomocí moderních technologií. Zatraktivníme cyklistickou dopravu lepší údržbou a promyšlenější sítí cyklostezek. Podpoříme soukromé investice – např. půjčovny, sdílení kol, servis, odstavné plochy apod. Zajistíme lepší bezpečnost chodců i cyklistů především cílenou opravou a budováním chodníků, cyklostezek a cyklotras.

8. Kvalitní a dostupné vzdělávání

Navýšíme kapacitu jeslí a mateřských škol ve městě i v městských částech tak, aby reflektovala potřeby mladých rodin a demografický vývoj. Současně podpoříme rozvoj veřejných i soukromých zařízení – zřizováním dětských skupin, rozšiřováním stávajících kapacit, přijímáním dětí od dvou let, podporou chův. Chceme zapojení některých maminek do hlídání dětí a dofinancování kapacit hlídání dětí. Uzpůsobíme provozní dobu alespoň některých mateřských školek tak, aby více odpovídala možnostem rodin. Rodičům tím umožníme, aby mohli lépe skloubit svou práci a péči o dítě. Usilujeme o vyšší úroveň mateřských škol, např. posílením výuky cizích jazyků, pohybových aktivit, rukodělných prací a dalších zájmových činností. Našim cílem je především rozvoj individuálního talentu a silných stránek dětí. Podporujeme nadstandardní a individuální vzdělávání.

9. Živnostníci, podnikatelé a investice

Úkolem města je mimo jiné být partnerem místních podnikatelů i živnostníků a dát jim jasně najevo, že stojí o spolupráci s nimi. Prostřednictvím vyhlášek musí vytvářet dlouhodobě předvídatelné a stabilní prostředí, ve kterém firmy chtějí rozvíjet své podnikatelské aktivity ve městě a vytvářet nová a dobře placená pracovní místa. Posílíme pravidelnou spolupráci a komunikaci města s místními živnostníky, podnikateli i zaměstnavateli, a také s UTB. Budeme s podnikatelským sektorem a univerzitou předem projednávat rozvojové plány města, strategické a investiční záměry, posílíme veřejnou diskusi. Budeme aktivně bránit dalšímu navyšování byrokratické zátěže pro podnikatele.

10. Magistrát pro občany

Chceme, aby na Magistrátu města Zlína seděli skutečně vstřícní úředníci, kteří budou lidem ochotně a profesionálně radit a pomáhat s jejich požadavky. Radnice musí být otevřená veřejnosti a především transparentní ve svém konání. Revizí počtu a obsahu platných městských vyhlášek se zaměříme především na jejich srozumitelnost pro běžného obyvatele města a zároveň odstraníme diskriminační pravidla. Podporujeme aktivní spolupráci radnice s jednotlivými městskými částmi a jejich komisemi. Podporujeme moderní a online systémy vzájemné komunikace i nabízených služeb.

Naši kandidáti

Vrátit se na hlavní stránku

Vrátit zpět