s kým to chceme _rozhýbat

Koalice nezávislých kandidátů a členů stran Soukromníků, Svobodných a Nezávislých se chce věnovat především otázce zdravotnictví, zejména pak aktuální situaci ohledně Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Dále problematice dopravy, která potřebuje zásadní změny, sociální oblasti s akcentem na zlepšení kvality života seniorů, školství, kultuře, bezpečnosti a v neposlední řadě kvalitní spolupráci města s veřejností.

1

PhDr. Mgr. Ivo Mitáček

46 let

odborník na krizovou komunikaci a bezpečnost
Zlín si zaslouží daleko dynamičtější rozvoj, než je tomu doposud. Proto chci rozhýbat nejen dopravu, bezpečnost, bydlení a život ve městě, ale také samotnou radnici. Rád bych přitom spolupracoval se skutečnými odborníky a ne s typickými politiky.
2

Ing. Jiří Procházka, MBA

57 let

jednatel společnosti, člen zdravotního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje
Ve Zlíně chci posunout dopředu především kvalitu a úroveň zdravotnických služeb. Udělám maximum také pro zachování nemocnice ve Zlíně. Současně se chci zasadit o modernizaci dopravního terminálu ve Zlíně, který je nutností.
3

David Nepimach

44 let

odborník pro obchod a podnikání
Ve Zlíně chci v každém případě udělat pořádek s bezdomovci a nepřizpůsobivými obyvateli. Zasadím se tak o větší bezpečnost ve městě i lepší komfort života samotných těchto obyvatel. Současně chci vrátit lidem pobočku pošty do centra města, do těsné blízkosti náměstí Míru.
4

Ivo Valenta

61 let

senátor, podnikatel
Zlín rozhýbeme tím, že se zde bude rodit více dětí. K tomu však potřebujeme, aby bylo město atraktivní pro mladé rodiny. Ty potřebují perspektivní pracovní příležitosti, dostupné bydlení, kvalitní dopravu, lepší nabídku vzdělávání i pestrou možnost volnočasových aktivit – především kultury a sportu.
5

Jiří Švirák

30 let

zakladatel a manažer Slevíci.cz, Bitcoin iniciátor
Ve Zlíně chci zapojením do konkrétních akcí a projektů rozhýbat mladé lidi. A naopak zastupitele města chci přimět k tomu, aby pochopili, že v mladých lidech se skrývá potenciál, na kterém musíme začít proaktivně pracovat. Především my, mladí lidé, máme šanci Zlínu vrátit upadající lesk a slávu!
6

Bc. Marie Hejtmánková

68 let

důchodkyně, porodní asistentka
Dlouhá léta jsem působila v Krajské nemocnici Tomáše Bati. Udělám proto maximum k její záchraně. Je třeba, aby dále poskytovala tu nejlepší možnou péči všem, kteří ji potřebují. Současně se chci zasadit o rozšíření nabídky volnočasových aktivit například pro seniory. Ta stávající je totiž nedostatečná.
7

Ing. Petr Šandor

42 let

odborník v oblasti ochrany životního prostředí
V případě, že bude magistrát realizovat větší investiční akci, musí brát větší zřetel i na případný negativní vliv na obyvatele. Veškeré akce musí být plánovány tak, aby skutečně zkvalitnily životní prostředí. Je třeba, aby město v tomto směru lépe komunikovalo s veřejností a bralo zřetel na její názor.
8

Mgr. Jan Vodák, Ph.D.

48 let

pedagog, personální poradce
Chci pomoci takovému nastavení sítě sociálních služeb, aby získali pomoc ti, kdo ji skutečně potřebují. Současně je potřeba posílit výstavbu bytů pro seniory a sociálně potřebné obyvatele města. Nová bytová výstavba se samozřejmě musí týkat i mladých a začínajících rodin.
9

Ing. Eva Hověžáková, MBA

44 let

manažerka, sales&marketing farmacie, zdravotnictví
Velice důležitá je bezpečnost našich dětí. V tomto směru považuji za nutné zřízení dalšího přechodu pro chodce na Vršavě k Fotbalovému areálu V. Marečka. Je třeba se zasadit také o kvalitní vzdělávání pro děti a zajištěním vhodného pracovního uplatnění napomoci tomu, aby neodcházeli mladí lidé do větších měst a zůstali v našem městě.
10

Miroslav Okál

48 let

sportovec, obchodník
Řadu let jsem se věnoval hokeji a sportu, proto dobře vím, že je třeba tuto oblast udělat dostupnější nejširší veřejnosti. Toho docílíme například zpřístupněním sportovišť například u škol i v odpoledních a večerních hodinách. Dále je třeba vybudovat více sportovních a relaxačních míst v parcích.
11

Eva Kedrušová

43 let

zdravotní sestra, předsedkyně školské rady 16. ZŠ Zlín
Chtěla bych zlepšit stav Baťovy nemocnice pro pacienty i personál.
12

Mgr. David Vyplel

42 let

pedagog
To co funguje, nechme být, pouze to co není funkční a neplní svůj účel, to zkusme dělat jinak“ - rozhýbat bych chtěl především školství.
13

Mgr. Michaela Mitáčková

40 let

výkonná ředitelka
Pouhé nadšení něco dělat nestačí... Chci rozhýbat naši zkostnatělou samosprávu a úředníky, aby pracovali především pro obyvatele Zlína. Aby město nabízelo lidem kvalitní zázemí pro život. Chci rozhýbat a zapojit do života ve městě mladé a talentované lidi, aby nám neodcházeli pryč ze Zlína, ale naopak společně s námi budovali moderní krajské město plné života a aktivit.
14

David Mikulášek

29 let

pracovník IT
Chtěl bych, aby se ve Zlíně začala řešit doprava jako v 21. století a zároveň bez potlačování motorismu. Využijme moderní technologie konceptu Smart Cities obzvláště co se týká řízení dopravy (chytré semafory- stát na červenou v prázdné křižovatce je přece nesmysl) a parkování.
15

Petr Martoni

44 let

jednatel společnosti
Je potřeba si pohlídat nepoctivé obchodníky, markety a super, hyper markety, kteří Zlín zaplavují masem bez masa, ovocem a zeleninou bez chuti a nekvalitním oblečením a někdy i jedovatými hračkami pro naše děti. Chybí mi ty babičky bez EET s kvalitní čerstvou zeleninou a ovocem, domácími marmeládami, za pár korun – mimochodem, poslední marmeládu dojídám. Vždy, když jsem na ně narazil na trhu, koupil jsem od nich vše a nelitoval jsem. Pokuta by pro ně byla vyšší než výdělek.
16

Ing. Petr Novák, Ph.D.

39 let

vysokoškolský pedagog, start-up poradce
Chci pomoci rozhýbat vzdělávání, a to i vzdělávání k podnikání a rozjezdu nových startupů, neboť tyto oblasti se vzájemně podporují a doplňují. Přičemž kvalitní příprava musí začít již od základního stupně. Chci rozhýbat podnikání mladých, a to ať už vysokoškoláků nebo středoškoláků.
17

Bc. Martina Kovalčíková

37 let

projektová manažerka dětských skupin a mikrojeslí
Pomoc maminkám znevýhodněným na trhu práce. Pomoc při slaďování rodinného a pracovního života rodin s malými dětmi.
18

František Evják

40 let

tenisový trenér
ROZHÝBEJME VE ZLÍNĚ hlavně děti, ale i dospělé a umožněme jim to výstavbou víceúčelových hřišť v centru města.
19

David Horenský

25 let

obchodní specialista
Ve Zlíně chci rozhýbat kulturní a společenský život. Je čas zbavit se nálepky vesnice s trolejbusem.
20

Jan Boček

18 let

student
Rozhýbejme zábavu. Rozhýbejme krásno.
21

Ing. Marek Skoupilík

32 let

ekonom
Osobně se zasadím o obnovení rockového klubu Golem. Zajistím revitalizace (celistvé vyčištění) Kudlovské nádrže, která je útočištěm vzácných živočichů (rak, škeble rybničné). Nová okysličená krev ve Zlíně !!!
22

Pavel Plička

51 let

CEO, mlynář
Díky horkému létu je tento problém více vidět jak schází přirozený stín od stromů a hlavně trpí obyvatelé v celém městě. Proč Zlín vykácel desítky zdravých stromů, včetně aleji? A pak následně díky dotacím sází nové? Strom vyroste do stejné výšky až za desítky let. Proč městská zeleň nekomunikuje s občany a nereaguje objektivně na kritiku? Dále zastavit dlouhodobé snižování počtu obyvatel města a nastavit podmínky pro zvýšení.
23

Josef Jasenský

69 let

důchodce, předseda Senior klubu Zlín
Rozhýbat chci papučovou kulturu ve městě!
24

Václav Nuhlíček

40 let

živnostník
25

Hana Czvalingová

52 let

sociální pracovnice
Čím rozhýbat Zlín? Asi otázkou: Jak žít a dožít? Aktivně, v pohodě, bez stresu pro sebe a svou rodinu.
26

Bc. Kateřina Janišková

29 let

asistentka servisu vozidel
Především kulturu – obnova Velkého kina. Pořádání více kulturních akcí a akcí pro maminky s dětmi.
27

Diana Nepimachová

22 let

úvěrová a bankovní specialistka
Chci rozhýbat především kulturní vyžití pro mladé a také dostupnost bydlení pro mladé. Trápí nás doprava a špatná průjezdnost městem.
28

Bc. Michal Šebák

41 let

obchodní manažer
Mysleme na svoje děti a proto je potřeba dokončit a dostavit všechny hřiště ve zlínských ulicích. Rozhýbejme Zlín společným pohybem.
29

Ing. Miroslav Benroth

54 let

ředitel cestovní kanceláře
Zkušenosti z cestovního ruchu bych využil při rozhýbání propagace Zlína v zahraničí. Dále bych podporoval pomoc potřebným, tj. dětem, mladým rodinám a seniorům.
30

Ing. Miroslav Grepl

67 let

živnostník
Podporovat a propagovat místní výrobní firmy a živnostníky v duchu tradice Zlína jako průmyslového města.
31

Jakub Machalíček

24 let

výrobní technik
32

František Horák

65 let

jednatel společnosti
Moderní nakládání s odpady, jako se zdroji surovin a energie. Tak,  aby hospodaření s nimi občany motivovalo a bylo co nejméně nákladné. 
33

Marie Nepimachová

33 let

zdravotní sestra na mateřské dovolené
Ve městě chci hlavně více rozhýbat kulturní vyžití. Jako pracovnice ve zdravotnictví se stavím za zachování nemocnice ve Zlíně, a zároveň jako maminka si přeji školky s moderním servisem pro děti i rodiče.
34

Ing. Jana Ježíková

43 let

analytik, manažer kvality
35

PaeDr. Jan Procházka

82 let

důchodce, učitel
Chci se zasadit o kvalitní výuku pro všechny žáky ZŠ, zejména k logice a pohybovým aktivitám. Chybí mi větší kontakt radnice se seniory velmi vysokého věku (85 let a vice).
36

Marie Šviráková

54 let

ošetřovatelka
Moc si přeji ve Zlíně kvalitní zdravotnictví, dostupné bydlení pro seniory a sociálně slabé. Jako dříve narozená prosazuji větší dostupnost MHD.
37

Ing. Petr Starosta

69 let

důchodce, znalec v oboru ochrana dřeva zabudovaného ve stavbách
Chtěl bych rozhýbat nekoordinované opravy komunikací, neuspokojivou situaci s parkováním a nešťastné umístění hlavní pošty.
38

Tomáš Kolárik

25 let

student
39

Lenka Mrlíková

61 let

spisová pracovnice KNTB Zlín
Když rozhýbeme mozkové závity, vyhrajeme všichni! Rozhýbejme Zlín společně.
40

Jana Tomášková

37 let

mzdová účetní
Prosazuji výstavbu bytů pro mladé a mladé rodiny. Pomohlo by zvýhodnění nájmu jako pomoc k osamostatnění se od rodičů. 
41

Mgr. Ondřej Plaček

37 let

pedagog
Chci rozhýbat Zlín z mého pohledu učitele. Aby mladí lidé měli a dostali kvalitní vzdělání a po škole neodcházeli za prací do jiných měst. Aby měli možnost své dosažené vzdělání uplatnit ve Zlíně. A dostali za svojí práci kvalitně zaplaceno. Pak budou rodiny zakládat ve Zlíně. Bytová politika: od revoluce se nepostavila žádná čtvrť ani sídliště. Kromě Podlesí. Aby se firmy, které mají zájem o budoucí pracovní sílu, angažovaly a finančně podílely na rozpočtu školy, jako tomu bylo kdysi. Vychovávali si své budoucí pracovníky. V městských lázních mě jako rodiče trápí, že není nic pro děti. Nepotřebuji aqua park, ale není tam jediná skluzavka nebo tobogán.

Vrátit se na hlavní stránku

Hlavní strana